Dobro došli na Renta sajt

+381 60 305 52 05
info@rentasajt.com

Radno vreme: 09.00 - 17.00
ponedeljak-petak

Sve je veći broj kompanija koje sada već godinama koriste različite društvene mreže. To bi trebalo da ima za posledicu da nadležni u tim kompanijama za onlajn komunikaciju sada znaju na kojim društvenim mrežama imaju veće poslovne efekte.

Na žalost, ispostavilo se da najveći broj kompanija i dalje ne koriste dovoljno i na adekvatan način alate kao što je Google Analytics, jer kada se prate konverzije – dobija se realna slika efekata različitih tipova kanala onlajn komunikacije. Konverzija ne mora da bude samo prodaja sa sajta – to može da bude broj preuzimanja dokumenata, prijave na email listu, popunjavanje formulara…

Return of Effort (ROE) – Efekti u odnosu na potrošnju vremena/truda po kanalu komunikacije

Veliki broj kanala komunikacije definitivno bi trebalo da u kompanijama omogućuje isprobavanje (testiranje) raznorodnih efekata, ali na kraju ipak treba usmeriti pažnju i trud na one kanale komunikacije koji donose najveće efekte. Pre više od pet godina napisao sam tekst na temu ROE – Koliko korisno trošimo vreme na društvenim medijima?, koji upravo objašnjava način određivanja organizacije vremena u odnosu na efekte pojedinačnog kanala komunikacije.

Podaci o efektima potrošnje vremena po kanalima komunikacije se razlikuju za svaki pojedinačni posao, ali zajednička karakteristika svih ovih istraživanja jeste – nemojte trošiti vreme na kanale komunikacije koji su sada “fensi”, ali vam ne donose nikakve efekte.

 

Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije...

Kontaktirajte nas